Problemen bij het coderen van een 12-pins 7-segments display en grove-temperatuursensor met Arduino Uno

Ik probeer mijn 12-pins zeven-segmentsdisplay te coderen om de temperatuur van mijn grove-temperatuursensor weer te geven. Ik ben hier nieuw voor en ik heb het moeilijk gehad, dus als iemand zou kunnen helpen, zou dat zeer gewaardeerd worden.

Mijn temperatuursensor geeft de informatie weer op de seriële monitor, maar ik wil dat de temperatuur wordt weergegeven met het 7-segmentsdisplay - daar heb ik hulp voor nodig.

//Temperature Variables
//thermistor = value of the thermistor
int a;
float temperature;
int thermistor=3975;
float resistance;
boolean DigitOn = LOW;
boolean DigitOff = HIGH;
boolean SegOn=HIGH;
boolean SegOff=LOW;

int DigitPins[] = {2, 3, 4, 5};
int SegmentPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};

//N is for numbers and NxP is a number with a decimal point behind
int BLANK[] = {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW};
int N0[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW};
int N0P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH};
int N1[]  = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW};
int N1P[]  = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, HIGH};
int N2[]  = {HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, LOW};
int N2P[]  = {HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH};
int N3[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, LOW};
int N3P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH};
int N4[]  = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH, LOW};
int N4P[]  = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH, HIGH};
int N5[]  = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW};
int N5P[]  = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH};
int N6[]  = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW};
int N6P[]  = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH};
int N7[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW};
int N7P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, HIGH};
int N8[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW};
int N8P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH};
int N9[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW};
int N9P[]  = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH};
int MIN[]  = {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, HIGH, LOW};

//Array of pointers for the 4 digits
int* lights[4];

//char array coming from the serial interface
//4 numbers or chars, 4 optional decimal points, 1 end-of-line char
char incoming[9] = {};

void setup() {
 Serial.begin(19200);
 for (byte digit=0;digit<4;digit++) {
  pinMode(DigitPins[digit], OUTPUT);
 }

 for (byte seg=0;seg<8;seg++) {
  pinMode(SegmentPins[seg], OUTPUT);
 }

 //initialize display with 1.234
 lights[0] = N7;
 lights[1] = N9P;
 lights[2] = N3;
 lights[3] = N4;
}

void loop() {
 //Temperature Sensor
  a=analogRead(5);
  resistance=(float)(1023-a)*10000/a; //get the resistance of the sensor;
  temperature=1/(log(resistance/10000)/thermistor+1/298.15)-273.15;
//convert to temperature via datasheet ;
  //delay(1000);
  Serial.print("Current temperature is ");
  Serial.println(temperature);
  //delay(500);
 //read the numbers and/or chars from the serial interface
 if (Serial.available() > 0) {
  int i = 0;
  //clear the array of char
  memset(incoming, 0, sizeof(incoming));
  while (Serial.available() > 0 && i < sizeof(incoming) - 1) {
   incoming[i] = Serial.read();
   i++;
   delay(3);
  }
  Serial.println(incoming);

  //show the input values
  for (int y = 0; y < 4; y++) {
   Serial.print(y);
   Serial.print(": ");
   for (int z = 0; z < 8; z++) {
    Serial.print(lights[y][z]);
   }
   Serial.println("");
  }
 }

   //end if, i.e. reading from serial interface
   //This part of the code is from the library SevSeg by Dean Reading

 for (byte seg=0;seg<8;seg++) {
    //Turn the relevant segment on
  digitalWrite(SegmentPins[seg],SegOn);
  //For each digit, turn relevant digits on
  for (byte digit=0;digit<4;digit++){
   if (lights[digit][seg]==1) {
    digitalWrite(DigitPins[digit],DigitOn);
   }
   //delay(200); //Uncomment this to see it in slow motion
  }
  //Turn all digits off
  for (byte digit=0;digit<4;digit++){
   digitalWrite(DigitPins[digit],DigitOff);
  }
  //Turn the relevant segment off
  digitalWrite(SegmentPins[seg],SegOff);
 } 
  //end of for
}
2
Voeg vier spaties toe aan het begin van elke regel code, zodat de site deze correct interpreteert.
toegevoegd de auteur Adam Nofsinger, de bron
@jms Probeer de tekst niet handmatig te formatteren. Gebruik daarvoor de juiste knoppen. {}
toegevoegd de auteur user67244, de bron
Ik zie dat u een code uit de SevSeg-bibliotheek gebruikt, maar het lijkt erop dat u de header SevSeg.h niet in uw sketch opneemt. Hoe gebruik je de bibliotheek?
toegevoegd de auteur user2813274, de bron
Ik wil dat de temperatuur wordt weergegeven met het display met 7 segmenten. - OK. Wat gebeurt er precies?
toegevoegd de auteur Nick Gammon, de bron
Je hebt eigenlijk geen andere vraag gesteld dan hoe je afbeeldingen laat zien. Wat is het probleem? Wat verwacht je en wat krijg je. Voeg deze informatie toe aan uw vraag in plaats van in de opmerkingen.
toegevoegd de auteur user13749, de bron

Geen antwoorden

0