Hoe verplaats je zinnen in orgmode?

In orgmode kunt u subtrees op en neer verplaatsen met behulp van org-metaup en org-metadown . Ik gebruik het de hele tijd om alinea's te verplaatsen.

Is het mogelijk om hetzelfde te doen met zinnen in een alinea?

5

2 antwoord

Don't forget the vanilla sentence commands. The main ones out of the box that might be relevant here are transpose-sentences, mark-end-of-sentence, kill-sentence (M-k), and backward-kill-sentence (C-x ).

Andere bevatten: achterlijke zin ( Ma ), toekomstzin ( Me , repunctuate-zinnen .

5
toegevoegd

You can use drag-stuff: https://github.com/rejeep/drag-stuff.el

(require 'drag-stuff)
(drag-stuff-global-mode t)
(add-to-list 'drag-stuff-except-modes 'org-mode) # concurent
(eval-after-load "org"
    '(progn
       (define-key org-mode-map (kbd "M-s-") 'drag-stuff-up)
       (define-key org-mode-map (kbd "M-s-") 'drag-stuff-down)))
2
toegevoegd
drag-stuff lijkt geen functie te hebben om zinnen tussen andere zinnen binnen een alinea te verplaatsen, maar het ziet eruit als een cool pakket; bedankt voor het delen ervan.
toegevoegd de auteur David Richerby, de bron