Hoe zenburn te gebruiken met een donkere achtergrond?

Ik heb Emacs 24.5.1, heb zenburn-theme geïnstalleerd in melpa-stable en heb het thema geladen in mijn .emacs met (load-theme 'zenburn) . Ik hou van alle kleuren behalve de achtergrond. Het is een beetje te fel.

Hoe stel ik de achtergrondkleur in op een donkerdere kleur?

4

3 antwoord

Je kunt zenburn's gezichtsdefinities in je .emacs aanpassen. Ik gebruik dit om te voorkomen dat de achtergrond van andere thema's wordt weggevaagd.

(with-eval-after-load "zenburn-theme"
  (zenburn-with-color-variables
    (custom-theme-set-faces
     'zenburn
     ;; original `(default ((t (:foreground ,zenburn-fg :background ,zenburn-bg))))
     `(default ((t (:foreground ,zenburn-fg :background ,zenburn-bg-1)))))))
6
toegevoegd

U kunt de kleur van de achtergrond wijzigen door deze aan uw .emacs-bestand toe te voegen:

(custom-set-faces
 '(default ((t (:background "blue"))))
 )

Let op, de kern hier is:

'(default ((t (:background "blue"))))

Zoals u wellicht al heeft custom-set-faces aangegeven als u eerder wijzigingen aanbracht.

1
toegevoegd

Misschien wilt u ook kijken naar het hc-zenburn -thema ( hc-zenburntheme op MELPA). Waarschijnlijk verandert het meer dan alleen de achtergrond, maar de donkere achtergrond is alles wat ik over het algemeen opval.

1
toegevoegd