De WCF-service gebruiken als een uitgaand eindpunt van een ezelsstroom

Ik heb een wcf-service die ik heb gemaakt en die ik graag zou willen dat mijn mule-server berichten pusht (aangepaste objecten) aan het einde van een bepaalde stroom.

Nu kan ik geen werkvoorbeelden van een dergelijke implementatie vinden (ik realiseer me dat ze beide zeep ondersteunen).

Is er zo een soort online voorbeeld dat ik kan gebruiken? Is er hoe dan ook waar ik niet 2 implementatie van mijn aangepast object (zowel een java als een C# one) moet maken?

Ik heb het cxf-eindpunt gezien maar het vereist een WSDL-bestand (dat ik kan krijgen van het wcf-service-eindpunt) en een klasse die een service implementeert waarvan ik niet weet hoe deze moet worden gemaakt.

Hoe zou ik dit gaan maken? Ik zou een voorbeeld voor zoiets houden als het bestaat.

3

1 antwoord

Volg procedure 1 (WSDL eerste JAX-WS Client) van de Web Services gebruiken met het CXF-gedeelte van Mule User Guide.

2
toegevoegd