herlaad UIPickerView op didSelectRow

Ik heb een UIPickerView met meerdere componenten/kolommen. Ik wil dat de UIPickerView onmiddellijk een andere kolom toevoegt wanneer een bepaalde rij is geselecteerd. Hoe doe ik dit?

0

2 antwoord

voeg iets toe aan de weergavearray van de picker. Daarna [pickerview reloadAllComponents];

2
toegevoegd

Eerst, wanneer die bepaalde rij is geselecteerd (die u kunt detecteren via de [UIPickerViewDelegate: pickerView: didSelectRow: inComponent:] methode)

You'd have to modify your UIPickerViewDataSource to reflect that a new column is added by incrementing the value returned by [UIPickerViewDataSource numberOfComponentsInPickerView:]

En dan, zoals Hitman zei, [UIPickerView reloadAllComponents] .

More details can be found at Apple's documentation for UIPickerViewDelegate and UIPickerViewDataSource

1
toegevoegd