Komt EasyMock.anyObject () overeen met een null-parameter?

Mijn SUT kan een methode in mijn mock met elk object als paramter noemen, inclusief null .

Dus komt EasyMock.anyObject() overeen met een null -parameter? of kan ik iets anders gebruiken in plaats van anyObject() die ook overeenkomt met null ?

3

2 antwoord

Aangezien EasyMock ook matchers biedt voor notNull() en null() , neem ik aan dat het antwoord ja is - anders anyObject() en notNull() is overbodig (als anyObject() niet overeenkomt met null).

Een eenvoudige test bevestigt dit.

5
toegevoegd

eq((String) null) will work for a String param which is null.

3
toegevoegd