de inhoud van een .csv ophalen met open csv

Hoe sommige regels van een csv te krijgen en weer te geven met openCSV. Ik heb momenteel de volgende code:

CSVReader reader1 = new CSVReader(new FileReader(mydata_csv.getpath()));
List myDatas = reader1.readAll();

Hoe een specifieke regel weergeven?

Misschien kan ik een betere manier gebruiken om mijn gegevens op te slaan (het csv bevat regels met honderden variabelen). elke suggestie zou welkom zijn.

1

2 antwoord

De documentatie voor opencsv http://opencsv.sourceforge.net/#how-to-read lijkt te zeggen dat uw code een lijst met tekenreeks [] retourneert

in welk geval zou ik het als volgt schrijven:

CSVReader reader1 = new CSVReader(new FileReader(mydata_csv.getpath()));
List myDatas = reader1.readAll();
String[] lineI = myDatas.get(i);
for (String[] line : myDatas) {
  for (String value : line) {
    //do stuff with value
  }
}
6
toegevoegd
Dank je. Ik heb List nooit gebruikt. Dus nu weet ik hoe ik Open CSV op een juiste manier moet gebruiken.
toegevoegd de auteur Delphine, de bron

Gebruik de volgende code:

CSVReader reader = new CSVReader(new FileReader(mydata_csv.getpath()));
String [] nextLine;
while ((nextLine = reader.readNext()) != null) {
  //nextLine[] is an array of values from the line
  System.out.println(nextLine[0] + nextLine[1] + "etc...");
}
2
toegevoegd