Het valideren van het selectiemenu dat is gemaakt met json

Ik gebruik jQuery Validation Plugin 1.9.0 (van http://bassistance.de/ ) In mijn formulier heb ik twee selecteer menu's. Wanneer de waarde van first is gewijzigd, wordt het tweede menu gevuld met enkele gegevens met behulp van json. De problemen zijn dat wanneer een rij zonder gegevens wordt geselecteerd in de tweede menu, de validatiecode daar niet voor waarschuwt en het formulier zoals gebruikelijk wordt verwerkt. Wat moet ik doen om het tweede menu correct te controleren, zelfs als het wordt ingevuld via ajax (json)?

Hier is mijn code

$("#my_form").validate({
  rules: {
    first_menu : 'required',
    second_menu : 'required'
  }
});
0
Kun je de HTML van het eerste en tweede menu plaatsen?
toegevoegd de auteur Fiona - myaccessible.website, de bron

1 antwoord

Tenzij ik een verouderde versie gebruik (wat waarschijnlijk waarschijnlijk is), dacht ik dat plugin alleen invoerelementen valideert, niet elementen selecteren. Dat is waarschijnlijk het probleem hier ...

Aha, je kunt er een aangepaste regel voor gebruiken - zie deze vraag .

0
toegevoegd