op een UITabBar-knop drukken Programmatisch in Xcode

ik heb de onderstaande code gebruikt om een ​​UITabBarController te maken:

binnen AppDelegate.h :

  IBOutlet UITabBarController *rootController;
...
  @property (nonatomic, retain) IBOutlet UITabBarController *rootController;

in AppDelegate.m

@synthesize rootController;

  - (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{
  //Override point for customization after application launch.
  [self.window addSubview:rootController.view];
  [self.window makeKeyAndVisible];
  return YES;
}

Nu moet ik weten hoe ik deze methode in AppDelegate moet implementeren:

- (void)SwitchToTab:(int)index{
  //go to tabview 1 or 2 ...
  }
2
heb je het geprobeerd met [rootController setSelectedItem: [rootController.items objectAtIndex: index]]; ?
toegevoegd de auteur Mat, de bron

1 antwoord

Je kan dit doen:

self.rootController.selectedIndex = 2;//or whatever index you like

of dit:

self.rootController.selectedViewController = oneOfTheViewControllersInTheTabController;

Zie de UITabBarController referentiepagina voor details.

4
toegevoegd