Asynctask voor webservice met behulp van Ksoap met uitzonderingen

Ik probeer naar Android-code te rennen met behulp van een AsyncTask. Het resulteert echter in veel uitzonderingen. Ik kan deze uitzonderingen niet verwijderen. De toepassing stopt onverwacht.

Kan iemand mij helpen ?

Hier is mijn Android-code:

   package com.example;
   import java.net.SocketException;
   import org.ksoap2.SoapEnvelope;
   import org.ksoap2.serialization.SoapObject;
   import org.ksoap2.serialization.SoapPrimitive;
   import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope; 
   import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE;
   import android.app.Activity;
   import android.app.ProgressDialog;
   import android.os.AsyncTask;
   import android.os.Bundle; 
   import android.util.Log;
   import android.view.View;
   import android.view.View.OnClickListener;
   import android.widget.Button;
   import android.widget.EditText;

  public class TeacherLoginActivity extends Activity
  {
  private final String NAMESPACE = "http://tempuri.org/";
  private final String URL = "http://10.0.2.2/loginteacher/Service1.asmx";

  String t_id;
  String password;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.main);
      Button signin = (Button) findViewById(R.id.regsubmitbtn);

      signin.setOnClickListener(new OnClickListener() {
          public void onClick(View v) {


              EditText etxt_user = (EditText) findViewById(R.id.usereditlog);
              t_id = etxt_user.getText().toString();
              EditText etxt_password = (EditText) findViewById(R.id.pwdeditlog);
              password = etxt_password.getText().toString();


              new LoginTask().execute();

          }
      });  
    }

  private String doLogin(String t_id, String password) {

    String res=null;
    final String SOAP_ACTION = "http://tempuri.org/GetLogin";
    final String METHOD_NAME = "GetLogin";   
    SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME);

    request.addProperty("teacherid", t_id);
    request.addProperty("password",password);
    SoapSerializationEnvelope envelope = new  SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
    envelope.dotNet = true;//Set this variable to true for
                               //compatibility with what seems to be the
                               //default encoding for .Net-Services.
    envelope.setOutputSoapObject(request);

    System.out.println(request);

    HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE(URL);


    try {
       androidHttpTransport.call(SOAP_ACTION, envelope);
       SoapPrimitive response = (SoapPrimitive)envelope.getResponse();
       Log.i("myApp", response.toString());
       System.out.println("response" +response);
       res=response.toString(); 
       System.out.println(res);


    }catch(SocketException ex)
    {
      Log.e("Error : " , "Error on soapPrimitiveData() " + ex.getMessage());
      ex.printStackTrace();
    }
    catch (Exception e) {
      Log.e("Error : " , "Error on soapPrimitiveData() " + e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }

    return res;

    }


  private class LoginTask extends AsyncTask {

    private final ProgressDialog dialog = new ProgressDialog(
        TeacherLoginActivity.this);

    protected void onPreExecute() {

        this.dialog.setMessage("Logging in...");
        this.dialog.show();

    }


    protected Void doInBackground(final Void... unused) {

      String auth=doLogin(t_id,password);
      System.out.println(auth);

      return null;//don't interact with the ui!
    }


    protected void onPostExecute(Void result) 
    {

        if (this.dialog.isShowing()) {
        this.dialog.dismiss();
                       } 

     }

   }

    }

My logcat : 

  10-27 20:03:11.329: ERROR/Error :(493): Error on soapPrimitiveData() Permission denied
  10-27 20:14:31.458: ERROR/Error :(576): Error on soapPrimitiveData() Permission denied
  10-27 20:14:31.458: WARN/System.err(576): java.net.SocketException: Permission denied
  10-27 20:14:31.498: WARN/System.err(576):   at    org.apache.harmony.luni.platform.OSNetworkSystem.createStreamSocketImpl(Native Method)
  10-27 20:14:31.498: WARN/System.err(576):   at org.apache.harmony.luni.platform.OSNetworkSystem.createStreamSocket(OSNetworkSystem.java:186)
  10-27 20:14:31.498: WARN/System.err(576):   at org.apache.harmony.luni.net.PlainSocketImpl.create(PlainSocketImpl.java:265) 
  10-27 20:14:31.498: WARN/System.err(576):   at java.net.Socket.checkClosedAndCreate(Socket.java:873)
  10-27 20:14:31.498: WARN/System.err(576):   at java.net.Socket.connect(Socket.java:1020)
  10-27 20:14:31.498: WARN/System.err(576):   at org.apache.harmony.luni.internal.net.www.protocol.http.HttpConnection.(HttpConnection.java:62)
  10-27 20:14:31.498: WARN/System.err(576):   at org.apache.harmony.luni.internal.net.www.protocol.http.HttpConnectionPool.get(HttpConnectionPool.java:88)

  10-27 20:14:32.869: ERROR/WindowManager(576):   at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:868)
  10-27 20:14:32.869: ERROR/WindowManager(576):   at com.and roid.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:626)
  10-27 20:14:32.869: ERROR/WindowManager(576):   at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
  10-27 20:14:34.188: INFO/Process(576): Sending signal. PID: 576 SIG: 9
1
het is in principe een string.
toegevoegd de auteur Parth Doshi, de bron
ik heb in feite een stringbericht als "succes" van mijn webservice geretourneerd. je kunt doen wat je wilt, zorg er gewoon voor dat je het antwoordobject converteert naar dat type
toegevoegd de auteur Parth Doshi, de bron
in deze code is de webservicerespons JSON of anders, vertel mij dat
toegevoegd de auteur GB_Bhayani ツ, de bron
middelen???? kan je hier je service-reactie schrijven ??
toegevoegd de auteur GB_Bhayani ツ, de bron

1 antwoord

U moet waarschijnlijk machtigingen toevoegen aan uw XML-bestand.

Zoiets als:


2
toegevoegd
ohh ya prima .. Ik heb net die regel gemist na het schrijven van de hele code..Ik voel me alsof ik mezelf raak..indanks hoe dan ook !! : D
toegevoegd de auteur Parth Doshi, de bron
we moeten dit " " ook toevoegen
toegevoegd de auteur Parth Doshi, de bron