JQuery drag/drop-swap

Ik heb de volgende code geleend van een andere post en deze werkt voor zover als mogelijk. Ik moet wisselen tussen twee lijsten met items. Ik kan niet achterhalen hoe de code voor meerdere items moet worden gewijzigd.

Ik gebruik Coldfusion dus waar zie je cfoutput Ik loop over een query heen. Ik doe het twee keer. Eenmaal voor het starten van line-up spelers (ze hebben een geldig weeknummer) en opnieuw voor bench spelers. Het idee is om een ​​bankspeler naar de startopstelling te verplaatsen.

<html>
<head>

  <script type="text/javascript">

    jQuery.fn.swapWith = function(to) {
      return this.each(function() {
        var copy_to = $(to).clone();
        var copy_from = $(this).clone();
        $(to).replaceWith(copy_from);
        $(this).replaceWith(copy_to);
      });
    };    $(document).ready(function() {

      options = {
          revert: true,
          helper: 'clone'
      };

      $("li").draggable(options);
      $('#wrapper').droppable({
        drop: function(event, ui) {
    //   window.setTimeout(function(){
          $('#one').swapWith($('#two'));
          $(".ui-draggable-dragging").remove();
          $("li").draggable(options);
    //}, 1);
        }
      });
    });

  </script>

</head>
<body>
  <form>
  
 • <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid green"> one
  </div>
 • <div style="width: 110px; height: 110px; border: 1px solid red"> two
  </div>

</form> </body> </html>
1
Kun je wat meer details geven en wat is en werkt niet? En/of plaats de gegenereerde html-bron, dus misschien kunnen we het uitvoeren om te zien wat er aan de hand is.
toegevoegd de auteur Jere, de bron
Ik heb mijn antwoord verwijderd.
toegevoegd de auteur Jere, de bron
De code staat op jsfiddle.net/58WWX/10
toegevoegd de auteur user990016, de bron
Wat is er gebeurd met deze thread? Ik ben verschillende opmerkingen kwijtgeraakt.
toegevoegd de auteur user990016, de bron

Geen antwoorden

0