Print WPF-grid zonder GridLines

Ik heb grid array en ik wil alle grid.each-rasters afdrukken in zijn vakje in de cel het raster is ingesteld op ShowGridLines = false; en ook heb ik een methode om de rand van het tekstvak te verwijderen.

private void DeletBorder()
{
  Thickness bor = new Thickness(0.0);
  for (int i = 0; i < this.gridArray.Length; i++)
  {
    foreach (Control ctrl in this.gridArray[i].Children)
    {
      if (ctrl.GetType() == typeof(TextBox))
      {
        ((TextBox) ctrl).BorderThickness = bor;
      }
    }
  }
}

Ik probeer alle rasters in de array af te drukken met deze methode:

private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (this.comboBox1.SelectedIndex > -1)
  {
    PrintDialog printDlg = new PrintDialog();
    this.DeletBorder();
    if (printDlg.ShowDialog() == true)
    {
      this.DeletBorder();
      foreach (Grid item in this.gridArray)
      {
        printDlg.PrintVisual(item, "Stiker Print Job");
      }
    }
  }
  else
  {
    MessageBox.Show("you must select the page layout first");
  }
}

maar het resultaat is dat alleen de eerste pagina wordt afgedrukt zonder rand/gridLines, maar de andere wordt nog steeds afgedrukt met border/gridLines

2

1 antwoord

Eerste probleem is dat het tweemaal bellen van this.DeleteBorder() zinloos is.

Ten tweede heeft het aannemen van gridArray alleen Grid s; je hoeft geen rasterlijnen voor elk raster te tonen. Probeer dit:

if (printDlg.ShowDialog() == true)
{
  /* remove this--this.DeletBorder(); */

  int index = 0;
  foreach(Grid item in this.gridArray)
  {
    item.ShowGridLines = false;
    //Add an identifier so you know what job is printing. You may need to call:
    //item.UpdateLayout();
    printDlg.PrintVisual(item, "Stiker Print Job: " + index.ToString());
  }
}

Als u hiermee uw probleem niet kunt oplossen, geeft u enkele XAML en/of meer voorbeeldcode op om het probleem opnieuw te stellen op http://gist .github.com .

1
toegevoegd