JAXBElement <Byte> -verklaring

I've generated classes from my xml .xsd and am trying to set a field EndpointID within in the class MeterSessionInputRF. The problem I'm having is that the setEndpointID method only accepts JAXBElement as it's parameter.

Ik zoek momenteel een database om de invoer voor de methode setEndpointID te krijgen. Deze invoer kan een string zijn, char, wat ik maar wil.

How do I create a JAXBElement? I've tried using the ObjectFactory class but when I try and use it, I don't have the option of creating such an object.

Hier is de code die ik al heb om wat perspectief te geven.

if(moduleResults.next()){
  MeterSessionInputRF msiRF = new MeterSessionInputRF();
  msiRF.setRFFrequency(moduleResults.getFloat("id_amr_module"));
  JAXBElement endpointType;
  byte epT = moduleResults.getByte("cd_module_typ");
  endpointType.setValue(epT);
  msiRF.setEndpointType(endpointType);
}

I keep getting the error that endpointType may have not been initialized. Is there a correct way to create the JAXBElement?

1
Ahhh bedankt. Het was onder createMeterSessionInputRFEndpointType. Zo moeilijk te vinden!
toegevoegd de auteur TyC, de bron

1 antwoord

De klasse ObjectFactory die door XJC wordt gegenereerd, moet een methode hebben om dit voor u te doen. Ik weet dat je zei dat het er niet was, maar kijk nogmaals, er zou een methode moeten zijn die een object van dat type retourneert.

3
toegevoegd