Spring Batch: SimpleJobRepository - Voorbeeld werkt niet

Ik probeerde het Spring Batch Hello World 3-voorbeeld te laten draaien

http://jroller.com/0xcafebabe/entry/spring_batch_hello_world_3

Ik miste wat potten en iemand heeft me geholpen om het project beter te laten werken, maar ik heb nog steeds een fout. Kan iemand me alsjeblieft helpen:

Hier is mijn applicationContext.xml

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


  
    
  

  
    
      
    
    
      
    
    
      
    
    
      
    
  

Dit is de fout die ik op de console krijg

INFO: Destroying singletons in org.s[email protected]48ff2413: defining beans [jobLauncher,jobRepository,transactionManager,step,itemReader,lineTokenizer,fieldSetMapper,itemWriter,lineAggregator,simpleJob]; root of factory hierarchy
Oct 27, 2011 1:59:46 PM org.springframework.batch.core.launch.support.CommandLineJobRunner start
SEVERE: Job Terminated in error:
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'step' defined in class path resource [itemOrientedJob.xml]: Cannot resolve reference to bean 'itemReader' while setting bean property 'itemReader'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'itemReader' defined in class path resource [itemOrientedJob.xml]: Error setting property values; nested exception is org.springframework.beans.NotWritablePropertyException: Invalid property 'lineTokenizer' of bean class [org.springframework.batch.item.file.FlatFileItemReader]: Bean property 'lineTokenizer' is not writable or has an invalid setter method. Does the parameter type of the setter match the return type of the getter?
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:328)
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:106)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1325)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1086)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:517)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:293)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:222)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:290)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:192)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:567)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:895)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:425)
  at org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext.(ClassPathXmlApplicationContext.java:139)
  at org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext.(ClassPathXmlApplicationContext.java:83)
  at org.springframework.batch.core.launch.support.CommandLineJobRunner.start(CommandLineJobRunner.java:190)
  at org.springframework.batch.core.launch.support.CommandLineJobRunner.main(CommandLineJobRunner.java:254)
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'itemReader' defined in class path resource [itemOrientedJob.xml]: Error setting property values; nested exception is org.springframework.beans.NotWritablePropertyException: Invalid property 'lineTokenizer' of bean class [org.springframework.batch.item.file.FlatFileItemReader]: Bean property 'lineTokenizer' is not writable or has an invalid setter method. Does the parameter type of the setter match the return type of the getter?
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1361)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1086)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:517)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:293)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:222)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:290)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:192)
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:322)
  ... 16 more
Caused by: org.springframework.beans.NotWritablePropertyException: Invalid property 'lineTokenizer' of bean class [org.springframework.batch.item.file.FlatFileItemReader]: Bean property 'lineTokenizer' is not writable or has an invalid setter method. Does the parameter type of the setter match the return type of the getter?
  at org.springframework.beans.BeanWrapperImpl.setPropertyValue(BeanWrapperImpl.java:1052)
  at org.springframework.beans.BeanWrapperImpl.setPropertyValue(BeanWrapperImpl.java:921)
  at org.springframework.beans.AbstractPropertyAccessor.setPropertyValues(AbstractPropertyAccessor.java:76)
  at org.springframework.beans.AbstractPropertyAccessor.setPropertyValues(AbstractPropertyAccessor.java:58)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1358)
  ... 24 more
3

1 antwoord

Lijkt erop dat de API van SimpleJobRepository is gewijzigd tussen 1.1.2 en 1.1.3 (slecht moment om IMHO in te voeren met achterwaartse incompatibele wijzigingen).

De zelfstudie die u volgt, gebruikt Spring Batch 1.1.1, waar de bovenstaande klasse een constructor had met drie parameters . Nu heeft het er vier. De extra parameter is ExecutionContextDao .

Hier is mijn volledig ongeteste oplossing:


  
    
  
  
    
  
  
    
  
   <!-- Extra constructor argument -->
    
  

Nooit Spring Batch gebruikt, maar misschien kunt u recentere zelfstudie gebruiken (ik raad niet af om naar 1.x te downgraden)?

2
toegevoegd