Java-uitvoerder, nieuwe taken toevoegen aan het einde/einde van de wachtrij

Ik wil een uitvoerder hebben met de mogelijkheid om te kiezen of een nieuwe taak bovenaan of onderaan de wachtrij wordt toegevoegd. Wat is de eenvoudigste manier om dat te bereiken?

1
Misschien stackoverflow.com/questions/807223/… zou kunnen helpen.
toegevoegd de auteur esaj, de bron

1 antwoord

Ik denk dat je deze functionaliteit kunt bereiken door PriorityQeueue (of PriorityBlockingQueue te gebruiken, afhankelijk van je behoeften).

Deze wachtrijen verwerken taken op volgorde die afhankelijk zijn van Comparator. Hoewel deze comparator wordt doorgegeven aan de wachtrij wanneer deze wordt gemaakt, kunt u uw aangepaste comparator implementeren die een eigen logica heeft die kan bepalen of een specifieke taak een lagere of hogere prioriteit heeft.

2
toegevoegd