UITableViewCell wordt op de achtergrond geladen en update naar specifieke tabelViewCell wanneer voltooid

Ik wil TableView maken als "Sections" in de app SBS News Australia. De lijst wordt als eerste geladen (de afbeelding toont nog steeds de standaardafbeelding wanneer de achtergronddraad de afbeelding uit de URL krijgt) en nadat de afbeelding is gedownload of van de URL is opgehaald, wordt deze bijgewerkt naar de specifieke tabelViewCell. Hoe kan ik dat doen? Als ik thread gebruik, hoe kan ik teruggaan naar de specifieke index in tableViewCell bij het uitvoeren van de updateweergave in de hoofdthread (performSelectorOnMainThread)?

Dank je

0

1 antwoord

When you finish loading the cell, call [tableView reloadRowsAtIndexPaths:<#(NSArray *)#> withRowAnimation:<#(UITableViewRowAnimation)#>] and it will redraw it. You can call it from the performSelectorOnMainThread method.

1
toegevoegd
Bedankt! Het werkt: D
toegevoegd de auteur edric_s, de bron