SIGABRT tijdens het toevoegen van objecten aan een NSMutableArray

Ik heb een methode die een NSArray retourneert met punten die moeten worden geplot. Hierna volgt de code voor mijn methode.

- (NSArray *)pointsToPlot:(GraphView *)requester
{
  NSMutableArray *points = [[NSSet alloc] init];

  CGPoint midPoint;
  midPoint.x = self.graph.bounds.origin.x + self.graph.bounds.size.width/2;
  midPoint.y = self.graph.bounds.origin.y + self.graph.bounds.size.height/2;

  //Find points to plot
  NSValue *point1 = [NSValue valueWithCGPoint:CGPointMake(midPoint.x - 10, midPoint.y)];
  NSValue *point2 = [NSValue valueWithCGPoint:CGPointMake(midPoint.x, midPoint.y - 10)];
  NSValue *point3 = [NSValue valueWithCGPoint:CGPointMake(midPoint.x + 10, midPoint.y)];
  [points addObject:point1];
  [points addObject:point2];
  [points addObject:point3];


  [points autorelease];
  return points;
}

Ik krijg SIGABRT zodra ik point1 aan de array points toevoeg.

Hieronder volgt het verkregen stapelspoor:

2011-10-27 10:43:36.939 Graphing Calculator[7056:207] -[__NSSet0 addObject:]: unrecognized selector sent to instance 0x4b57900
2011-10-27 10:43:36.943 Graphing Calculator[7056:207] *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[__NSSet0 addObject:]: unrecognized selector sent to instance 0x4b57900'
*** Call stack at first throw:
(
  0  CoreFoundation           0x00dc95a9 __exceptionPreprocess + 185
  1  libobjc.A.dylib           0x00f1d313 objc_exception_throw + 44
  2  CoreFoundation           0x00dcb0bb -[NSObject(NSObject) doesNotRecognizeSelector:] + 187
  3  CoreFoundation           0x00d3a966 ___forwarding___ + 966
  4  CoreFoundation           0x00d3a522 _CF_forwarding_prep_0 + 50
  5  Graphing Calculator         0x000073cd -[GraphViewController pointsToPlot:] + 1037
  6  Graphing Calculator         0x00006895 -[GraphView drawRect:] + 965
  7  UIKit                0x00053187 -[UIView(CALayerDelegate) drawLayer:inContext:] + 426
  8  QuartzCore             0x016b3b5e -[CALayer drawInContext:] + 143
  9  QuartzCore             0x016bfe47 _ZL16backing_callbackP9CGContextPv + 85
  10 QuartzCore             0x0160d1f7 CABackingStoreUpdate + 2246
  11 QuartzCore             0x016bfd24 -[CALayer _display] + 1085
  12 QuartzCore             0x016b627d CALayerDisplayIfNeeded + 231
  13 QuartzCore             0x0165b0c3 _ZN2CA7Context18commit_transactionEPNS_11TransactionE + 325
  14 QuartzCore             0x0165c294 _ZN2CA11Transaction6commitEv + 292
  15 QuartzCore             0x0165c46d _ZN2CA11Transaction17observer_callbackEP19__CFRunLoopObservermPv + 99
  16 CoreFoundation           0x00daa89b __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 27
  17 CoreFoundation           0x00d3f6e7 __CFRunLoopDoObservers + 295
  18 CoreFoundation           0x00d081d7 __CFRunLoopRun + 1575
  19 CoreFoundation           0x00d07840 CFRunLoopRunSpecific + 208
  20 CoreFoundation           0x00d07761 CFRunLoopRunInMode + 97
  21 GraphicsServices          0x010011c4 GSEventRunModal + 217
  22 GraphicsServices          0x01001289 GSEventRun + 115
  23 UIKit                0x00029c93 UIApplicationMain + 1160
  24 Graphing Calculator         0x000021d9 main + 121
  25 Graphing Calculator         0x00002155 start + 53
)
terminate called after throwing an instance of 'NSException'

Kan iemand me alsjeblieft uitleggen wat doe ik hier verkeerd?

1

2 antwoord

Verandering

  NSMutableArray *points = [[NSSet alloc] init];

naar

  NSMutableArray *points = [[NSMutableArray alloc] init];
1
toegevoegd

U maakt en initialiseert een NSSet en slaat deze op in een referentie voor NSMutableArray.

Verander de volgende regel:

NSMutableArray *points = [[NSSet alloc] init];

Naar deze regel:

NSMutableArray *points = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:3];
0
toegevoegd