Wat zijn die kleine gekleurde kubussen in Interface Builder Identity Inspector

Er zijn 7 gekleurde kubussen onder IB Identity Inspector. Waar worden ze voor gebruikt? Ik probeerde erop te klikken, maar het lijkt niets te doen.

enter image description here

Bedankt!

2
toegevoegd de auteur Nit, de bron

1 antwoord

They're supposed to provide a color label so you can easily identify the object in Interface Builder. If you select a file or folder from the Finder and choose File > Get Info, you can set a color label and see what setting a color label is supposed to do. Like you, I have also found that clicking a color does nothing in Interface Builder.

2
toegevoegd
Dus ... Waarom zet Apple deze kleuren nog? Het heeft niets gedaan ...
toegevoegd de auteur Rodrigo, de bron
@Mark Szymczyk: zie mijn en misschien wil je hier iets van weten ... stackoverflow.com/questions/10379569/…
toegevoegd de auteur Nit, de bron