JQuery - Kan een draggable worden ingesteld op revert = true van revert = ongeldig

Is het mogelijk om een ​​terugdraaivertragingswaarde voor draaires in te stellen op "true" wanneer deze oorspronkelijk op "invalid" was ingesteld? Ik probeer de draggable terug te zetten in de drop-gebeurtenis van de droppable, maar het terugzetten gebeurt niet.

var dragOpts = {
        /* appendTo: "body", */
        zIndex: 1000,
        cursor: "move",
        revert: "invalid",
        opacity: 0.45,
        helper: myHelper,
};

$(".appointment").draggable(dragOpts);

  function myHelper(event, ui) {

  var height = $(this).children().not('.travel-element').css("height");
  var cloneClass = $(this).children().not('.travel-element').attr("class");

   return $("<div id='helper' class='" + cloneClass + "' style='height:" + height      + "'>Moving</div>");
  }drop: function (e, ui) {
    $(".appointment").draggable({revert:true});

}
0

1 antwoord

Use .draggable('option', 'revert', true)

Fyi, dit is de normale manier om opties te wijzigen voor een jQuery UI-widget en ook uitgelegd in de documenten.

1
toegevoegd