Wanneer strings geformatteerd met NSDateFormatterFullStyle bevatten een tijdperk string

Apple's NSDateFormatter Class Reference-lijsten, als voorbeeldstring voor NSDateFormatterFullStyle:

Hiermee geeft u een volledige stijl op met volledige details, zoals 'dinsdag, april   12, 1952 AD "of" 3:30:42 pm PST "

In de praktijk krijg ik snaren in de trant van:

dinsdag 12 april 1952

door code zoals te gebruiken:

NSDateFormatter *dateFormatter = [[NSDateFormatter alloc] init];
dateFormatter.timeStyle = NSDateFormatterNoStyle;
dateFormatter.dateStyle = NSDateFormatterFullStyle;
[dateFormatter stringFromDate:date];

Dit is het gedrag dat ik zie in de iOS 5.0- en 4.3-simulators.

Doet - [NSDateFormatter stringFromDate:] alleen de tekenreeks "AD" toe voor bepaalde datums? Zo ja, wanneer kan ik verwachten dat dit gebeurt?

Er lijkt niets te zijn in de regio-instelling van het systeem die hierop van invloed zou kunnen zijn.

Het lijkt ook niet afhankelijk te zijn van - [NSDateFormatter eraSymbolen] of - [NSDateFormatter langeErsymbolen]. In mijn tests zijn beide standaard ingesteld en als ze worden gewijzigd, verandert dit niet het resultaat van - [NSDateFormatter stringFromDate:].

Het daadwerkelijke resultaat dat ik wil is de tekenreeks die wordt gegenereerd (zonder de "AD"), ik wil gewoon zeker weten dat ik de dingen correct doe.

Misschien is dit slechts een documentatiefout. Als dat zo is, zal ik een foutenrapport indienen, maar ik wilde zeker weten dat ik niets miste voordat ik dit deed.

3

Geen antwoorden

0