Zoeken naar welke Silverlight Out Browser-app wordt uitgevoerd onder sllauncher.exe

Hoe kan ik vinden welke Silverlight OOB-app wordt uitgevoerd?

Als ik een lijst met processen krijg, werken de SL OOB-apps onder het sllauncher.exe-proces. Ze worden aangeroepen met argumenten met de ID van de SL-app, maar ik zie de argumenten niet in Process.StartInfo.Arguments.

Is er een manier om te zien welke app daadwerkelijk wordt uitgevoerd onder sllauncher.exe?

1

1 antwoord

Het heeft geen zin om Process.StartInfo.Arguments te gebruiken voor processen die u niet hebt gestart. Het bevat alleen betekenisvolle gegevens als uw programma het proces met behulp van deze argumenten is gestart.

Je kunt WMI wel gebruiken, zoals:

var processQuery = new SelectQuery("SELECT Commandline FROM Win32_Process");
var scope = new System.Management.ManagementScope(@"\\.\root\CIMV2");
var searcher = new ManagementObjectSearcher(scope, processQuery);
ManagementObjectCollection processes = searcher.Get();
foreach (var process in processes)
{
     Console.WriteLine(process["Commandline"]);
}
1
toegevoegd
Ik kan de OOB-installatie-id ophalen waarmee Silverlight is gestart en ik kan het XAP-bestand opzoeken in \ AppData \ LocalLow \ Microsoft \ Silverlight \ OutOfBrowser \ i & zwnj; ndex \ localhost.
toegevoegd de auteur Josh Close, de bron