Scroller in TableLayoutPanel

Ik heb een paneel voor een tabellayout waarin in elke rij een label staat dat de gebruikersdetails geeft. Als het label "erg lang" is, gaat een deel van de tekst van het label verloren. Dus ik dacht eraan een scroller toe te voegen om naar beneden te scrollen op elke cel van de tabellay-out.

Hoe doe ik dat?

1

1 antwoord

Het TableLayoutPanel ondersteunt geen afzonderlijke cellen met een schuifbalk en evenmin heeft het labelbesturingselement schuifbalkmogelijkheden.

U kunt in plaats hiervan een TextBox proberen met Multiline = True , ReadOnly = True en ScrollBars = Verticaal .

2
toegevoegd
ok, ik zal het proberen
toegevoegd de auteur lolo, de bron