Verander de cursor tijdelijk met behulp van Python

Ik schrijf een script dat een touchpad-uitvoer onderschept en naar de vensters verzendt na enige verwerking. Er is dus geen GUI bij betrokken. Ik wil de cursor tijdelijk veranderen wanneer bepaalde cursor gedrag optreedt. Ik heb het web zo goed mogelijk opgezocht en vond maar heel weinig berichten die het hadden over het gebruik van win32api.SetCursor (), maar dit werkt helemaal niet. De meeste berichten hebben het over het wijzigen van de cursor met Tkinter of WxPython. Is er een andere oplossing om het cursorsysteem breed te veranderen?

0

1 antwoord

Gebruikmakend van de code onder de cursor is het hele systeem veranderd hoewel ik moet herstellen naar de pijlcursor onder het programma afsluiten. Als er andere betere manieren zijn, zou ik uw reactie op prijs stellen.

from ctypes import *
import win32con

SetSystemCursor = windll.user32.SetSystemCursor #reference to function
SetSystemCursor.restype = c_int #return
SetSystemCursor.argtype = [c_int, c_int] #arguments

LoadCursorFromFile = windll.user32.LoadCursorFromFileA #reference to function
LoadCursorFromFile.restype = c_int #return
LoadCursorFromFile.argtype = c_char_p #arguments

CursorPath = "../cursor/MyCross.cur"

NewCursor = LoadCursorFromFile(CursorPath)

if NewCursor is None:
    print "Error loading the cursor"
elif SetSystemCursor(NewCursor, win32con.IDC_ARROW) == 0:
    print "Error in setting the cursor"
0
toegevoegd