hoe MonoType te gebruiken in de context van het evalueren van methodeshandtekeningen

Ik wil methoden op CLR-klassen kunnen aanroepen vanuit C ++. In het bijzonder kunnen sommige klassen overbelaste methoden bevatten, dus ik moet de methoden van een klasse doorzoeken op basis van zowel de methode-naam als de parametersignatuur.

Ik heb een functie als deze:

MonoMethod* find_method (
  MonoDomain* domain, 
  MonoClass* type, 
  const char* name, 
  int nargs,
  MonoClass** types)  

Ik herhaal de leden van de klas en vind een overeenkomend lid bij naam. Ik moet dan de parameters van de methode controleren en zien of ze overeenkomen met de lijst die is vereist in de parameter types van deze functie.

mono_signature_get_params() is then used to iterate over the parameters for each method with a matching name.

Questions: How can I do the following:

 1. access the MonoClass and MonoType struct fields
  • attempting to access fields in these structs results in error, as incomplete structs
 2. compare a list of method parameters with another list provided as input to the function
  • cannot compare by enum as cannot access the enum field (see above)
 3. get MonoClass* constants for fundamental types int32_class, int64_class, etc.
  • want to be able to easily compose a signature array using primitive type class constants

Hier zijn 2 hulpfuncties die niet worden gecompileerd omdat bij het benaderen van velden in MonoType * of MonoClass * de compiler klaagt dat de twee structuren onvolledig zijn:

//
// Detetermine whether classes A and B are equivalent
//
static bool IsEquivalent (MonoType* typeA, MonoType* typeB)
{
  MonoTypeEnum Ta = typeA->type; 
  MonoTypeEnum Tb = typeB->type;

  //if basic type not a match, can punt
  if (Ta != Tb)
    return false;

  //if simple type, nothing further to check 
  if (Ta < MONO_TYPE_PTR)
    return true;

  //check class
  if (Ta == MONO_TYPE_CLASS)
    return typeA->data.klass = typeB->data.klass;
  else
    return typeA->data.klass = typeB->data.klass;    
}


//
// Determine whether parameters in signature match incoming parameters
//
static bool types_match (
  MonoMethodSignature* sig, 
  MonoClass** types, 
  int nargs)
{
  void* iter = NULL;
  MonoType* type = NULL;

  int i = 0;
  while (type = mono_signature_get_params (sig, &iter))
  {
    if (!IsEquivalent (type, types[i++]->this_arg))
      return false;
  }

  return true;
}
0
Ok, dit probleem lijkt een probleem te zijn met wat mono blootstelt voor publieke consumptie versus intern. Het opnemen van interne headers lost het compilatieprobleem op.
toegevoegd de auteur Jonathan Shore, de bron
Het lijkt erop dat ik dit moet bespreken met de mono-ontwikkelgemeenschap, omdat normaal gebruik geen interactie met deze gegevensstructuren mogelijk maakt.
toegevoegd de auteur Jonathan Shore, de bron

1 antwoord

Je moet de privé-monokopteksten niet opnemen: je app zal breken wanneer we de internals wijzigen.

Om toegang te krijgen tot het type enum-waarde van een MonoType *, moet u de functie mono_type_get_type() aanroepen (uit metadata/metadata.h). Voor MONO_TYPE_CLASS en MONO_TYPE_VALUETYPE heeft u toegang tot de waarde MonoClass * met mono_type_get_class ().

Als u twee handtekeningen voor gelijkheid wilt vergelijken, kunt u mono_metadata_signature_equal() gebruiken: merk op dat het gebruik van MonoClass * om het type van een argument te vertegenwoordigen fundamenteel incorrect is, omdat dit bijvoorbeeld geen argument kan voorstellen dat door verwijzing is doorgegeven.

Als u moet overeenkomen op basis van toewijsbaarheid, kunt u mono_class_is_assignable_from() gebruiken, maar houd er rekening mee dat u met byref-argumenten moet omgaan, beslis of u opsommingstypes automatisch naar hun onderliggende gehele type, enzovoort wilt toestaan.

De fundamentele typeklassen kunnen trivially worden teruggehaald met functies zoals: mono_get_int32_class (), mono_get_boolean_class() etc.

2
toegevoegd
bedankt. dat is precies wat ik moest weten.
toegevoegd de auteur Jonathan Shore, de bron