Druk de array terug in de sleutel

Ik zal altijd een arraywaarde uitschakelen in mijn siteverzoek.

unset($segments[0]);

Hoe kan ik de arrays terugdringen, zodat ik de "1" -toets krijg om de "0" te zijn?

Voorbeeld:

$arr[0] = 'Balls';
$arr[1] = 'Test';

unset($arr[0]);

(magicalfunctionthatpushback)

echo $arr[0]; //Test

Moet er een functie voor zijn of moet ik een for-lus gebruiken?

1

1 antwoord

Gebruik array_shift om het element te verwijderen in plaats van uit te schakelen.

Er is ook de functie array_values ​​ om een ​​nieuwe array opnieuw te laten indexeren vanaf nul. Ik zou echter in uw scenario array_shift() kiezen.

5
toegevoegd
+1 Ik wist niet dat array_shift() de numerieke toetsen zou hernummeren
toegevoegd de auteur Michael Berkowski, de bron