<script"> <script"> <script" />

Eenvoudige externe gegevens automatisch aanvullen met de gebruikersinterface van jQuery?

Waarom werkt de volgende code niet? (als ik de bron op afstand verander naar lokaal, dan werkt het goed)

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <link href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script>
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js"></script>
 <script>
 $(document).ready(function() {
  $("input#autocomplete").autocomplete({
   source: "http://jqueryui.com/demos/autocomplete/search.php",
      minLength: 2,
      select: function( event, ui ) {
      }

  });
 });
 </script>
   
</head>
<body style="font-size:62.5%;">

<input id="autocomplete" />

</body>
</html>
0

1 antwoord

hetzelfde bronbeleid als de bron vereist dat een script van een andere site wordt uitgevoerd.

http://en.wikipedia.org/wiki/Same_origin_policy

U kunt de bron wijzigen om een ​​jQuery ajax-oproep naar een andere site te gebruiken die jsonp kan retourneren.

See this for an example: http://jqueryui.com/demos/autocomplete/#remote-jsonp

of zorg ervoor dat de gegeven bron-URL terugkomt.

1
toegevoegd