Selenium ShowDialogic Modal

I'll post an example and wanted to know what are the solutions for the selenium IDE operate in "modal" windows without stop the script. I will provide an online example and the script that I built: Detail does not work ...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link rel="selenium.base"
  href="http://samples.msdn.microsoft.com/workshop/samples/author/dhtml/refs/showModalDialog2.htm" />
<title>New Test</title>
</head>
<body>
  <table cellpadding="1" cellspacing="1" border="1">
    <thead>
      <tr>
        <td rowspan="1" colspan="3">New Test</td>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <!--//Open the application and wait to load the combobox-->
      <tr>
        <td>open</td>

        <td>/workshop/samples/author/dhtml/refs/showModalDialog2.htm</td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>waitForElementPresent</td>

        <td>name=oHeight</td>
        <td></td>
      </tr>
      <!--//Insert height value and click "Push To Create" button-->
      <tr>
        <td>select</td>

        <td>name=oHeight</td>
        <td>label=250</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>click</td>
        <td>css=input[type="button"]</td>
        <td></td>
      </tr>
      <!--//Wait for the loading the modal page title and check the text -->
      <tr>
        <td>waitForElementPresent</td>

        <td>//h1</td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>verifyTextPresent</td>
        <td>This is a modal dialog box. This page is not designed to do
          anything except display the dialog box arguments.</td>
        <td></td>
      </tr>
      <!--//close the screen and verify that the previous screen is loaded from the height field-->
      <tr>
        <td>close</td>
        <td></td>

        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>selectWindow</td>
        <td>null</td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>waitForElementPresent</td>
        <td>name=oHeight</td>
        <td></td>
      </tr>

    </tbody>
  </table>
</body>
</html>
0

1 antwoord

Webapps hebben eigenlijk geen modale dialogen, met uitzondering van browserdialogen ( bijv. "Bestand opslaan als ...") en JavaScript's window.alert() , window.prompt() en window.confirm() . Al het andere is een apart venster (zoals in traditionele web-apps) of een overlay die de toegang tot de onderliggende elementen blokkeert (zoals in moderne AJAXy-webapps).

In het geval van een apart venster, moet u waitForPopUp ... windowname ... en vervolgens selecteer Windows ... windowname ... , dan selecteer Windows (zonder naam) om terug te schakelen.

In het geval van een overlay, kunt u deze adresseren, net als al het andere op de pagina, maar het zal u misschien verbazen wat de locators van het element kunnen zijn (of misschien niet zullen zijn). Gebruik Firefox "XPather" of "Firebug" add-on om de juiste XPath-expressies te vinden.

0
toegevoegd
Kun je het script aanpassen om het te laten werken? TKS
toegevoegd de auteur frederico allan, de bron