IIS 7 Verificatie

Ik heb een map gemaakt voor een site waarvoor ik authenticatie wil. Ik kan dit met venstersauthenication. Ik zou dit willen kunnen zonder venstersrekeningen te creëren. Ik heb geprobeerd formulierenverificatie uit te voeren, maar het geeft me "Deze functie is vergrendeld en is alleen-lezen" wanneer ik het op mapniveau probeer in te schakelen. Is er een manier waarop ik het kan inschakelen, en zo niet, wat zou de beste manier zijn om Windows-accounts te autoriseren?

1

Geen antwoorden

0