Kunnen straalmotoren een grille hebben om binnendringen van vogels of drones te voorkomen?

Een vogel of een ander object dat een straalmotor binnenkomt, is een zeer onwenselijke situatie en kan een motorstoring veroorzaken. Er zijn ook angsten dat we niet ver weg zijn van het eerste incident van een drone die een straalmotor betreedt.

Waarom zien we geen roosters of kooien aan de voorkant van de straalmotoren om te voorkomen dat dit gebeurt?

0
Terwijl de antwoorden van de andere vraag aangeven dat dit niet mogelijk is vanwege aerodynamische verliezen, gewicht, ijsverzameling, etc. toch biedt niemand cijfers om deze uitspraak te ondersteunen. Dus de antwoorden kunnen worden verbeterd, of deze vraag opnieuw geformuleerd in het vragen naar de haalbaarheid (het lijkt mogelijk) en de gevolgen voor de kosten van een dergelijk apparaat.
toegevoegd de auteur Galwegian, de bron
Elke grill die voldoende gesloten is om te voorkomen dat vogel/drone-onderdelen de motor binnendringen, zal de luchtstroom naar de motor zelf ernstig belemmeren.
toegevoegd de auteur c69, de bron

Geen antwoorden

0