Debuggen Onverwachte methodeaanroep Rails 3.1.1

Ik gebruik Rails 3.1.1 en heb asset-pipelining aan mijn app toegevoegd.

Nadat een aanroep naar een methode is gedaan, bijvoorbeeld methode1.

def method1
  @locations = Location.name_like(params[:term].to_s) # returns a valid hash of values 

  respond_to do |format|
    format.json { render :json => @locations.to_json }
  end
end

een andere methode (methode2) wordt aangeroepen. Dientengevolge krijg ik een fout van de nulklasse.

Ik controleerde mijn logboeken en het toont niet hoe of waarom methode2 wordt gebeld. Ook heb ik gecontroleerd of Javascript methode2 aanroept, maar er is geen JavaScript voor.

Ik heb hulp nodig bij het debuggen van deze situatie.

Ook vroeg ik me af of asset-pipelining dit probleem veroorzaakt.

Bedankt,

vishal

0

1 antwoord

De activapijplijn is gekoppeld aan/assets, dus ik denk dat dit onwaarschijnlijk is.

Het lijkt erop dat de route voor methode 1 wordt vastgelegd en naar methode2 wordt verzonden.

Dit kan gebeuren als een bredere route die de route van methode 1 omvat hoger in het bestand staat.

Ik zou de taak rake routes uitvoeren en ook door het routebestand lopen op zoek naar brede routes die de methode match1 zouden hebben.

0
toegevoegd