Android Gridideview van knoppen

Ik wil gridview met knoppen. Het volgende is de code van de hoofdpagina.

  GridView gridview1 = (GridView) findViewById(R.id.gridview);  
  gridview1.setAdapter(new Buttonadapter(this));
  gridview1.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() 
  {    
  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View arg1, int position, long id)
            { 

        TextView temp=(TextView)arg1; 
        CharSequence temp2=temp.getText(); 
        Intent myIntent = new Intent(arg1.getContext(), Diseasemain.class);
        myIntent.putExtra("disease", temp2);
        startActivityForResult(myIntent, 0);
        }
  });

hier is de code van de klasse buttonadapter

public class Buttonadapter extends BaseAdapter {
private Context mContext;  
public Buttonadapter(Context c) 
{    mContext = c;  }  
public int getCount() 
{    return mThumbIds.length;  }  
public Object getItem(int position) 
{    return null;  }  
public long getItemId(int position)
{    return 0;  }  //create a new ImageView for each item referenced by the Adapter  
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) 
{    Button btn;    
    if (convertView == null) 
    { //if it's not recycled, initialize some attributes     
      btn = new Button(mContext); 
      btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
        public void onClick(View v) { 
          //Perform action on click 
         } 
       }); 

  btn.setLayoutParams(new GridView.LayoutParam(85,85));      
      btn.setPadding(8, 8, 8, 8);    
      } 
    else 
    {      
      btn = (Button) convertView;    
      }    
    btn.setText(mThumbIds[position]);   
    return btn;  } 

private String[] mThumbIds =
  {      
    "hi",
    "bye",
    "heelo"
    }
;}

het probleem is wanneer ik op een knop klik die niet de onclick-gebeurtenis activeert en ook niet de volgende pagina start.

0

1 antwoord

lijkt erop dat de lege onclick-methode in uw adapter stopt de itemclick-luisteraar van het schieten. Probeer in plaats daarvan de code te gebruiken waarmee de volgende pagina in de onclick wordt gestart.

0
toegevoegd