Schakelsignaal naar beneden

Ik heb een signaal dat is gemaakt van 0 tot 1 voor het vierkant, de rechthoek en de zaagtandvormige signalen op de y-as. Hoe kan ik het signaal naar beneden verplaatsen (verticale offset), zodat het signaal van -0,5 naar 0,5 op de y-as gaat, en verander het driehoeksignaal van 0,5 tot 1,0 tot -0,5 tot 0,5?

clear all
% SCRIPT BEGINS
t=linspace(0,1,22050)
freq=5%how many times it repeats in 1 sec
A = 1; % amplitude
T = 1/freq; % period of the signal

% square
square = mod(t * A/T, A) > A/2;
plot(t, square)
title('Square');

% rectangle
l = 0.2; % percentage the signal spends on low value
rectangle = mod(t * A/T, A) > A * l;
figure;
plot(t, rectangle);
title('Rectangle');

% sawtooth
sawtooth = mod(t * A/T, A);
figure;
plot(t, sawtooth);
title('Sawtooth');

% triangle
triangle = (mod(t * A/T, A) > 0.5).*mod(t * A/T, A) + (mod(t * A/T, A) <= 0.5).*(1 - mod(t * A/T, A));
figure;
plot(t, triangle);
title('triangle');

bedankt ik gebruik octaaf/matlab

0

2 antwoord

Hier is de code voor het geval het de volgende persoon helpt

clear all
% SCRIPT BEGINS
t=linspace(0,1,22050);
freq=5; %how many in 1 sec
%t = 0:0.01:1; %time vector
A = 1; % amplitude
T = 1/freq; % period of the signal

vertoffset=0.5;
% square
square = mod(t * A/T, A) > A/2;
square = square - vertoffset;
plot(t, square)
title('Square');

% rectangle
l = 0.2; % percentage the signal spends on low value
rectangle = mod(t * A/T, A) > A * l;
rectangle = rectangle - vertoffset;
figure;
plot(t, rectangle);
title('Rectangle');

% sawtooth
sawtooth = mod(t * A/T, A);
sawtooth = sawtooth -vertoffset;
figure;
plot(t, sawtooth);
title('Sawtooth');

% triangle
triangle = (mod(t * A/T, A) > 0.5).*mod(t * A/T, A) + (mod(t * A/T, A) <= 0.5).*(1 - mod(t * A/T, A));
triangle = 2*triangle - 1.5;
figure;
plot(t, triangle);
title('triangle');
0
toegevoegd
function x_new = rescale(x, new_min, new_max)

x_min = min(x);
x_max = max(x);

x_new = new_min + (new_max - new_min) * (x - x_min)/(x_max - x_min);

(Tussen haakjes, dit is een elementaire wiskunde die gemakkelijk gegoogeld had kunnen worden)

0
toegevoegd