Beeld laden in draad maakt navigatieovergang schokkerig

Ik heb een app waarbij een gebruiker op een fotominiatuur klikt, waardoor de volgende viewcontroller wordt ingedrukt op de navigatiestack die verantwoordelijk is voor het weergeven van een grotere versie van de afbeelding. Wanneer de fotominiatuurknop wordt ingedrukt, verzend ik de foto's naar de volgende viewcontroller die deze in de viewDidLoad-methode laadt als volgt:

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), 
^{
  NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  UIImageView *tempMyImageView = [[UIImageView alloc] initWithImage: [UIImage imageWithCGImage:[[[self myAsset] defaultRepresentation] fullScreenImage]]];
  [self setMyImageView: tempMyImageView];
  [myViewContainer addSubview: [self myImageView]]; 
  [tempMyImageView release];
  [pool drain];
});

Alles lijkt goed te werken, behalve wanneer ik een grote afbeelding verzend (zoals ik van mijn camera heb genomen), de navigatie-overgang is schokkerig. Weet iemand hoe dit op te lossen?

0

1 antwoord

U kunt proberen de afbeelding te laden nadat de overgang is voltooid.

Merk ook op dat je dat niet echt in een nieuwe thread doet, omdat je de hoofdwachtrij hebt opgegeven. Niet dat dat hier een goed idee zou zijn, omdat u UI-code niet op een andere thread wilt uitvoeren.

0
toegevoegd