Hoe Filterdefinities toe te voegen met Nhibernate 3.2 mapping op code?

De ModelInspector lijkt niet de middelen te bieden om filterdefinities te definiëren. Eventuele ideeën/oplossingen?

Ik moet het volgende genereren met toewijzingen op code:


 

5

2 antwoord

Ik kon dat bereiken met NHibernate.Cfg.Configuration:

var cfg = new Configuration();

var filterDef = new FilterDefinition(
  "filterName",
  null,//or your default condition
  new Dictionary { { "filterParamName", NHibernateUtil.Int32 } },
  false);
cfg.AddFilterDefinition(filterDef);

// cfg.AddMapping(...)
// cfg.DataBaseIntegration(...)

var sessionFactory = cfg.BuildSessionFactory();

definieer het filter vervolgens in entity mapping:

public class EntityMap : ClassMapping
{
  public EntityMap()
  {
    Table("Entity");
    Filter("filterName", m => m.Condition("FilteredField = :filterParamName"));
    //remaining mapping
  }
}

en gebruik het dan als volgt:

using(var session = sessionFactory.OpenSession())
{
  var filterValue = 123;
  session
    .EnableFilter("filterName")
    .SetParameter("filterParamName", filterValue);
}

Ik hoop dat je dit nuttig zult vinden.

8
toegevoegd

TER INFO,

Het is belangrijk om te weten dat de aanroep van AddFilterDefinition vóór AddMapping ligt, anders krijgt u een ArgumentException ("Een item met dezelfde sleutel is al toegevoegd" ) !

6
toegevoegd
dit maakte mijn dag!
toegevoegd de auteur Kat Lim Ruiz, de bron