TemplateBinding werkt niet voor SelectedItem in aangepast besturingselement uitbreiden van ComboBox

We hebben een aangepast ComboBox-besturingselement gemaakt met een knop om de selectie van de ComboBox te wissen:


De binding voor ItemsSource werkt prima, maar de binding voor SelectedItem niet. Na het zoeken op Google, vond ik de oplossing voor het probleem hier . Met name de binding met SelectedItem wijzigen in

SelectedItem = "{Binding RelativeSource = {RelativeSource TemplatedParent}, Path = SelectedItem}"

laat het werken zoals verwacht.

Waarom werkt de oorspronkelijke sjabloonbinding op SelectedItem niet, terwijl de sjabloonbinding voor ItemsSource prima werkte?

2

1 antwoord

Een van de verschillen (die, zoals ik denk, het belangrijkste probleem in uw geval is) is dat TemplateBinding altijd OneWay is, terwijl binding kiest te zijn OneWay of TwoWay afhankelijk van de eigenschap . (Meer details hier .)

Je kunt andere verschillen vinden op deze discussie .

4
toegevoegd