Verzend afbeeldingbestand via XHR op Chrome

I'm using HTML5 drag&drop to get images from a user's computer and want to upload them to my Rails server (using Carrierwave on that end). I don't know exactly what I'm doing here, but cobbled together this code from these instructions http://code.google.com/p/html5uploader/wiki/HTML5Uploader

Dit levert een 500-fout op - kan iemand een kijkje nemen en me helpen met wat ik verkeerd doe?

var files = e.dataTransfer.files;
if (files.length){
  for (var i = 0; i
2

1 antwoord

Er zijn een paar dingen die de boosdoener kunnen zijn. U leest het bestand als een binaire tekenreeks, maakt vervolgens een verzoek voor meerdere pagina's en verzendt vervolgens een door base64 gecodeerde waarde.

Het is niet nodig om het bestand of de rommel te lezen met base64-codering. Bouw in plaats daarvan een FormData </​​code> -object, voeg het bestand toe en verzend dat rechtstreeks met behulp van xhr.send (formData) . Zie mijn antwoord hier .

3
toegevoegd