Hoe kan ik mijn datum en tijd omzetten in een datetime-object?

Als ik een datum heb, bijvoorbeeld 11/05/2011 en een tijd, 17:30 uur, is er een eenvoudige manier om dit in een datetime -object om te zetten in een datetime databasekolom? Of moet ik het helemaal anders opslaan?

0

2 antwoord

> rails g model A a:datetime
 invoke active_record
 create  db/migrate/20111112023850_create_as.rb
 create  app/models/a.rb
 invoke  test_unit
 create   test/unit/a_test.rb
 create   test/fixtures/as.yml

> rake db:migrate
== CreateAs: migrating =======================================================
-- create_table(:as)
  -> 0.0011s
== CreateAs: migrated (0.0012s) ==============================================

> rails c
Loading development environment (Rails 3.1.0)
ruby-1.8.7-p299 :001 > rec = A.new
 => # 
ruby-1.8.7-p299 :002 > a = "11/05/2011"
 => "11/05/2011" 
ruby-1.8.7-p299 :003 > b = "5:30PM"
 => "5:30PM" 
ruby-1.8.7-p299 :012 > rec.a = DateTime.parse( "#{a} #{b}" )
 => Sat, 05 Nov 2011 17:30:00 +0000 

ruby-1.8.7-p299 :013 > rec.save
 SQL (32.2ms) INSERT INTO "as" ("a", "created_at", "updated_at") VALUES (?, ?, ?) [["a", Sat, 05 Nov 2011 17:30:00 UTC +00:00], ["created_at", Sat, 12 Nov 2011 02:43:05 UTC +00:00], ["updated_at", Sat, 12 Nov 2011 02:43:05 UTC +00:00]]
 => true 

opmerking: de datum is geparseerd als UTC zonder tijdzone-offset

3
toegevoegd

Zoiets zou werken.

datetime = DateTime.new(2011,11,05,17,30);
datetime.to_s(:db)

Ik weet niet precies of je bedoelde dat de datum en tijd twee verschillende reeksen waren

0
toegevoegd