geluid speelt niet wanneer ik op de knop druk en hoe overlappende geluiden te corrigeren

Mogelijk duplicaat:
   Geluid stopt met spelen
   iPhone - overlapping van geluid met meerdere drukknoppen op de knop

de code geeft me een foutmelding "Ongebruikt variabel 'pad' 'en wanneer ik op een knop druk, klinkt er geen geluid. Hoe repareer ik dit? De aSound bevindt zich in het h-bestand

- (void)playOnce:(NSString *)aSound; 
- (IBAction) beatButton50 
  { 
   [self playOnce:@"racecars"];
  } 

  - (void)playOnce:(NSString *)aSound {
NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:aSound ofType:@"caf"];
if([theAudio isPlaying])
{
    [theAudio stop];
}

}

- (void)playLooped:(NSString *)aSound {
NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:aSound ofType:@"caf"];
if (!theAudio) {
    theAudio = [[AVAudioPlayer alloc] initWithContentsOfURL: [NSURL fileURLWithPath: path] error: NULL];
} 
[theAudio setDelegate: self];
// loop indefinitely
[theAudio setNumberOfLoops: -1];
[theAudio setVolume: 1.0];
[theAudio play];
  }

- (void)stopAudio {

[theAudio stop];
[theAudio setCurrentTime:0];
   }
0

Geen antwoorden

0