Voor lussen python-problemen

Schrijf een functie die als invoerparameter een tekenreeks en een getal n opneemt en een nieuw gemaakte reeks van elke neg-letter retourneert.

Kan iemand helpen?

3
Wat heb je geprobeerd? Heb je gekeken naar mogelijke string-methoden, met name slice-notatie ?
toegevoegd de auteur sberry, de bron
Ook is dit huiswerk ...?
toegevoegd de auteur Bryan, de bron

1 antwoord

Dit is vrij eenvoudig in Python vanwege de manier waarop het omgaat met indexeren:

def every_n(s, n):
    return s[::n]

Dat derde punt tussen de dubbele punten zegt "elke n".

Check out Explain Python's slice notation for a more in depth description of how to slice in Python.

2
toegevoegd
def forstrings (string, n): voor x in string [: n]: print str (x) forstrings ("denemarken", 2)
toegevoegd de auteur Stephen Smith, de bron