WinDbg gebruiken om .NET-dump te analyseren

Ik gebruik windbg om een ​​analyse op een dump uit te voeren. Hieronder volgen de opdrachten die ik heb uitgevoerd

  1. .loadby sos mscorwks - to load the sos dll
  2. ~* e !clrstack - to look at all the threads
  3. ~18s - changed the context to the thread I want to analyze
  4. !clrstack - to look at the call stack of this thread.

Nu wil ik naar elk frame in de stapel gaan en de waarden van de objecten/variabelen daar bekijken. Hoe moet ik verder gaan?

Is er een manier om uit te vinden bij welk regelnummer in de methode de thread daadwerkelijk vastzit?

4

1 antwoord

gebruik! clrstack -l om lokale variabelen te bekijken.

Also look at this WinDbg/SOS Cheat Sheet

Deze blog heeft enkele geweldige handleidingen voor foutopsporing

6
toegevoegd