Wat is het equivalent van Java's SimpleDateFormat-klasse in C #?

Iedereen kent een vergelijkbare klasse van Java SimpleDateFormat in C #? Ik vraag me af of ik de volgende Java-code kan converteren met Aangepaste datum- en tijdopmaakstrings in C #

  SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss z", Locale.US); 
TimeZone tz = TimeZone.getDefault();
format.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT"));
str = format.format(new Date());
3
dateTime.ToString (....)
toegevoegd de auteur L.B, de bron

1 antwoord

U kunt de DateTime 's ToString() -methode gebruiken en de aangepaste indeling waarnaar u de DateTime wilt laten uitvoeren. In dit geval:

// US culture
var usCulture = new CultureInfo("en-US");
// Get current UTC time.   
var utcDate = DateTime.UtcNow;
// Change time to match GMT + 1.
var gmt1Date = TimeZoneInfo.ConvertTimeBySystemTimeZoneId(utcDate, "W. Europe Standard Time");
// Output the GMT+1 time in our specified format using the US-culture. 
var str = gmt1Date.ToString("ddd, dd MMM yyyy HH:mm:ss z", usCulture);

Let op: het equivalent van EEA van EEA is ddd.

10
toegevoegd