Actionmail Net :: SMTPServerBusy - Afzenderadres geweigerd: Domein niet gevonden

Wanneer ik probeer het e-mailadres van de afzender te verzenden en e-mailen dat niet van mij is, dat is definet in mijn application.rb krijg ik de volgende foutmelding:

Net::SMTPServerBusy in SupportsController#create

450 4.1.8 : Sender address rejected: Domain not found

En als ik een geldig domein typ, krijg ik deze erro:

Net::SMTPFatalError in SupportsController#create

553 5.7.1 : Sender address rejected: not owned by user MY secret e-mail

I have followed this guide: http://www.railsmine.net/2010/03/rails-3-action-mailer-example.html

Mijn mailer:

class Notifier < ActionMailer::Base

 def support_notification(sender)
  @sender = sender
  mail(:to => "MY secret e-mail",
     :from => sender.email,
     :openssl_verify_mode => 'none',
     :subject => "New #{sender.support_type}")
 end
end
2

1 antwoord

Het lijkt erop dat de app zichzelf niet authenticeert als een U kunt wijzigen: van parameter tot toegestane e-mail ( MIJN geheime e-mail in uw voorbeeld)

0
toegevoegd