Mijn Visual Studio-extensie MSI-installatieprogramma doet niets

Ik probeer de eerste Visual Studio-extensie te maken. Niets speciaals: een paar externe commando's, een dialoogvenster of twee, eenvoudig.

Nu ik mijn extensie heb voltooid, wil ik deze implementeren. Dus ik heb een Setup-project gemaakt (volgens de gegeven instructies hier ), zorg ervoor dat de standaarduitvoer van mijn extensie is opgenomen. Als ik het Setup-project bouw, genereer ik een MSI.

Hier is het probleem: ik voer de MSI uit, installeer mijn extensie (die met succes wordt voltooid) ...

Maar als ik Visual Studio opnieuw start, verwacht ik dat mijn nieuwe extensie wordt geïnstalleerd, maar er is niets; geen menu-items, geen knoppen en niets in de Extension Manager.

Ik krijg het gevoel dat ik hier iets heel eenvoudigs mis, maar er is geen idee in de walkthroughs die ik heb bekeken over wat dat zou kunnen zijn, en ik heb in de afgelopen twee uur in wezen met mijn hoofd tegen een muur gebotst probeer het zelf te doen.

Om het even welke ideeën?

1

1 antwoord

Visual Studio kan uw extensie alleen vinden als u de extensie-manifestbestanden op een bepaalde locatie hebt geïnstalleerd. Hier zijn meer details:

http://blogs.msdn.com/b/visualstudio/archive/2010/02/19/how-vsix-extensions-are-discovered-and-loaded-in-vs-2010.aspx

2
toegevoegd