Nulls gebruiken in VB.Net

Ik bel de OTA API vanuit HP Quality Center en een van de oproepen vereist het verzenden van een NULL.

Dit is de daadwerkelijke regel code:

stepF.AddItem(NULL)

Dit werkt perfect in VBA en VB6 maar VB.NET accepteert geen Nulls. Iedereen weet hoe een dergelijk probleem op te lossen?

2
Welke fout krijg je?
toegevoegd de auteur SLaks, de bron

4 antwoord

U moet Niets gebruiken, wat meestal equivalent is naar null .

5
toegevoegd
Helaas had ik dat al geprobeerd en het resulteerde in een foutmelding dat "de waarde niet binnen het verwachte bereik valt".
toegevoegd de auteur user1084071, de bron

De juiste waarde die moet worden gebruikt is System.DBNull.Value .

Zelfs als de documentatie ons vertelt dat dit over het algemeen wordt gebruikt voor database-nulwaarden, vertegenwoordigt dit de afwezigheid van waarde, anders NULL .

2
toegevoegd

Nothing is the Null value for most reference types in VB.Net, I would recommend taking a look at Nullable(Of T) on either MSDN or some good information about it in this SO post, if the API you are using is a .Net web service you may be able to partial class the WSDL and fix although it sounds as though you are not.

2
toegevoegd
bedankt dat ik er niet mee bekend was.
toegevoegd de auteur Gent, de bron
Eigenlijk is het een COM-api, geen webservice.
toegevoegd de auteur pst, de bron

You should use DBNull

1
toegevoegd