Datums en tijdzones (javascript, java, struts)

Ik weet zeker dat dit een heel veel voorkomend probleem is.

Ik heb een struts-actie die een gemeenschappelijke jQuery datepicker-kalender gebruikt om een ​​datum te selecteren voor mijn code. Probleem is dat onze productieservers op CST in Texas wonen, maar ik ben in DC op EST. Mijn webbrowser verzendt 12/6/11 12:00 AM EST (middernacht) en deze wordt geïnterpreteerd als 12/5/11 11:00 PM CST door de server.

Alle aanbevolen manieren om dit te repareren?

Moet ik de tijdzone van de lokale browser als parameter naar mijn webservicecode sturen?

1

1 antwoord

Indien mogelijk, altijd behandelen UTC-tijden intern in uw code (en met name in communicatie tussen componenten). Converteren naar lokale tijd op het laatst mogelijke moment vóór weergave, waarbij u weet wat de tijdzone van de gebruiker is.

Converteer in uw geval het tijdstempel naar UTC in de browser voordat u het naar de server verzendt.

Als u in de toekomst zoiets als afspraaktijden doet, pas dan op Daylight Saving Time, waar alles tweemaal per jaar een uur wordt verschoven (maar UTC niet). De gebruiker verwacht bijvoorbeeld dat het instellen van een afspraak voor "volgende dinsdag om 14:00 uur" zal werken, zelfs als volgende dinsdag vanaf nu een andere UTC-offset is.

1
toegevoegd