MonoTouch: UIApplicationDelegate - is OnActive actief?

Een oudere versie van MonoTouch heeft de volgende code uit zijn sjabloon toegevoegd. Is dit nog steeds nodig?

   //This method is required in iPhoneOS 3.0
    public override void OnActivated (UIApplication application)
    {
    }
1

1 antwoord

Als uw app op iOS 3 wordt uitgevoerd, ja, dat is nog steeds nodig. Anders hebt u het alleen nodig om vast te leggen wanneer uw app overgaat naar de actieve status (bijvoorbeeld wanneer de multitaskingbalk wordt weergegeven en u terugkeert naar uw app wanneer u erop tikt).

3
toegevoegd