Importeren van x y-coördinaten uit spreadsheet in ArcGIS

Ik heb graad, min, sec omgezet in decimale coördinaten.

Ik heb een eenvoudige spreadsheet gemaakt met X- en Y-kolommen en één set coördinaten: x = -73.533678 en y = 41.05523

Ik heb de gegevens toegevoegd (Bestand, gegevens toevoegen, x, y-gegevens toevoegen) en deze plot altijd naar 0,0. Ik zit in de projectie van de basiskaart. Wat doe ik fout ?? im

4
Brengt het punt exact uit op (0,0); of lijkt het na het inzoomen eerder om nabije coördinaten uit te zetten (-74,41)? In het eerste geval heeft u een probleem bij het importeren van de waarden; in het tweede geval moet je ArcGIS laten weten dat de coördinaten niet langer zijn ("definieer het coördinatensysteem" in Arc-speak).
toegevoegd de auteur whuber, de bron

2 antwoord

Ervan uitgaande dat de getallen worden gelezen als werkelijke getallen en niet als strings en het csv-bestand niet open is in excel (arcmap lijkt te protesteren als bestanden ergens anders open zijn), heb je geprobeerd een specifiek coördinatensysteem te selecteren zoals voorgesteld door whuber? Ik zou het met het WGS84-gegeven proberen.

edit coordinate system

enter image description here enter image description here enter image description here

4
toegevoegd

Vergelijkbaar met wat @AkseIO suggereerde, zorg ervoor dat de decimale scheidingstekens correct worden gelezen. In het verleden had ik allerlei rare problemen met decimalen op niet-Engelse locaties

1
toegevoegd