Wat vertegenwoordigt de code RTTYP in de Tiger road-bestanden in de VS?

Ik probeer erachter te komen wat een bepaalde code vertegenwoordigt in de US Census Tiger Line-bestanden voor wegen. Ik heb wegen voor de VS gedownload van hier . Ik heb de documentatie doorzocht (link naar grote pdf) en het web; alles wat ik kan vinden is het volgende:

All Roads (county-based) Record Layout  [top]
File Name: tl_2010_[state-county FIPS]_roads.shp
Field  Length Type  Description
STATEFP   2  String State FIPS code
COUNTYFP  3  String County FIPS code
LINEARID  22 String Linear feature identifier
FULLNAME  100 String Concatenation of expanded text for prefix qualifier, prefix direction, prefix type, base name, suffix type, suffix direction, and suffix qualifier (as available) with a space between each expanded text field
RTTYP    1  String Route type code
MTFCC    5  String MAF/TIGER feature class code 

Ik neem aan dat RTTYP 1 String Route type code betekent dat het een soort classifier is gerelateerd aan Primaire weg of Secondaire weg maar ik kan het niet vinden dat is overal opgeschreven. Als ik een shapefile met deze gegevens bekijk, zie ik het volgende:

enter image description here

Ik begrijp dat MTFCC een classificator is van hier :

24 S1100  Primary Road
25 R1011  Railroad Feature (Main, Spur, or Yard)
26 R1051  Carline, Streetcar Track, Monorail, Other Mass Transit Rail)
27 R1052  Cog Rail Line, Incline Rail Line, Tram
28 S1100  Primary Road
29 S1200  Secondary Road   

dus ik kan uitzoeken wat elk wegsegment vertegenwoordigt, maar ik ben benieuwd wat de codes van RTTYP betekenen. Ik zou graag informatie over het oppervlaktemateriaal vinden (of het nu asfalt of beton is, maar ik neem aan dat die informatie niet is opgenomen).

7

1 antwoord

Ik vond dit metadata-bestand geeft aan:

C = County
I = Interstate
M = Common Name
O = Other
S = State recognized
U = U.S.
15
toegevoegd
Het lijkt erop dat dat het is - bedankt!
toegevoegd de auteur Rob Thomas, de bron