WFS-T: wijzigingen die niet zijn opgeslagen op een OpenLayers-kaart

Ik heb een script geschreven waarmee een aantal WMS- en WFS-lagen kan worden weergegeven en ik wil mijn 2 WFS-lagen bewerkbaar maken.

Ik heb al mijn bedieningselementen en kan mijn functies tekenen/wijzigen/slepen/verwijderen, maar op een van mijn lagen worden de wijzigingen niet opgeslagen, ondanks dat de saveStrategy is ingesteld op "auto: true".

Ik geef mijn code hier. De laag adresspt_wfs werkt prima en de laag bygg_ovr_wfs kan mijn nieuwe bewerkingen niet opslaan. Als iemand een idee heeft?

var map;
var wmsurl = "http://localhost:8080/geoserver/wms";
var wfsurl = "http://localhost:8080/geoserver/wfs";
var projection = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
var displayProjection = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");

function init() {
 var bounds = new OpenLayers.Bounds(
  1450000, 7490000, 1490000, 7510000);

 var format = 'image/png';

 var options = {
  projection: projection,
  displayProjection: displayProjection,
  maxExtent: bounds,
  units: 'm'
 };

 map = new OpenLayers.Map('map',options);

 //All the base layers:

 var osm = new OpenLayers.Layer.OSM('OpenStreetMap','',
 { zoomOffset: 11, resolutions: [76.4370282714844,38.2185141357422,19.1092570678711,9.55462853393555,4.77731426696777,2.38865713348389,1.19432856674194] });

 var gphys = new OpenLayers.Layer.Google(
 "Google Physical",
 {'sphericalMercator': true, minZoomLevel: 11, maxZoomLevel: 17, type: G_PHYSICAL_MAP});

 var gstr = new OpenLayers.Layer.Google(
 "Google Streets",
 {'sphericalMercator': true, minZoomLevel: 11, maxZoomLevel: 17});

 var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google(
 "Google Hybrid",
 {'sphericalMercator': true, minZoomLevel: 11, maxZoomLevel: 17, type: G_HYBRID_MAP});

 var gsat = new OpenLayers.Layer.Google(
 "Google Satellite",
 {'sphericalMercator': true, minZoomLevel: 11, maxZoomLevel: 17, type: G_SATELLITE_MAP});

 var dem = new OpenLayers.Layer.WMS(
 "ASTER Gdem", wmsurl,
 { layers: 'ASTGTM2_N55E013_dem',
   format: format,
   srs:'EPSG:4326',
   transparent:'false'
 },
 {isBaseLayer: true });

 var nobase = new OpenLayers.Layer.WMS(
 "No base map", wmsurl,
 { layers: 'luma_project:background',
  srs: 'EPSG:4326',
  transparent: 'true'
 },
 {isBaseLayer: true, maxExtent: bounds, maxResolution: 'auto'});

 //All the non-base layers (WMS):

 var transportation = new OpenLayers.Layer.WMS(
  "Lund transportation network", wmsurl,
  { layers: 'lu_transportation',
   format: format,
   srs:'EPSG:4326',
   transparent:'true',
   zoomOffset: 11,
  },
  {isBaseLayer: false, visibility: true});

 var adresspt = new OpenLayers.Layer.WMS(
  "Adress points", wmsurl,
  { layers: 'adresspt',
   format: format,
   srs:'EPSG:4326',
   transparent:'true',
   zoomOffset: 11
  },
  {isBaseLayer: false, visibility: false});

 var bygg_ovr = new OpenLayers.Layer.WMS(
  "Buildings", wmsurl,
  { layers: 'bygg_ovr',
   format: format,
   srs:'EPSG:4326',
   transparent:'true',
   zoomOffset: 11
  },
  {isBaseLayer: false, visibility: false});

 //All the non-base layers (WFS):

 var styles = new OpenLayers.StyleMap({
  "default": new OpenLayers.Style({
  fillColor: '#ee9900'
  }),
  "select": new OpenLayers.Style({
  fillColor: 'red'
  })
 });

 var saveStrategy = new OpenLayers.Strategy.Save({auto:true});

 var bygg_ovr_wfs = new OpenLayers.Layer.Vector("Buildings (edition)", {
  stylemap: styles,
  visibility: false,
  strategies: [
   new OpenLayers.Strategy.BBOX(), 
   saveStrategy
   ],
  protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
   url: wfsurl,
   featurePrefix:"luma_project",
   featureType: "bygg_ovr",
   featureNS: "http://localhost:8080/luma_project",
   srsName: "EPSG:900913",
   geometryName: "the_geom",
   version: "1.1.0"
  })
 });

 var adresspt_wfs = new OpenLayers.Layer.Vector("Adress points (edition)", {
  visibility: false,
  strategies: [
   new OpenLayers.Strategy.BBOX(), 
   saveStrategy
   ],
  protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
   url: wfsurl,
   featurePrefix:"luma_project",
   featureType: "adresspt",
   featureNS: "http://localhost:8080/luma_project",
   srsName: "EPSG:900913",
   geometryName: "the_geom",
   version: "1.1.0"
  })
 });

 //Identification and edition of layers

 //Edition

 editControls = {
  building_draw: new OpenLayers.Control.DrawFeature(bygg_ovr_wfs, OpenLayers.Handler.Polygon),
  building_drag: new OpenLayers.Control.DragFeature(bygg_ovr_wfs),
  building_modify: new OpenLayers.Control.ModifyFeature(bygg_ovr_wfs),
  building_delete: new DeleteFeature(bygg_ovr_wfs, {title: 'Delete building'}),
  building_click: new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
    url: wmsurl, 
    title: 'Identify features by clicking',
    layers: [bygg_ovr]
  }),
  building_hover: new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
    url: wmsurl, 
    title: 'Identify features by hover',
    layers: [bygg_ovr],
    hover: true,
    //defining a custom format options here
    formatOptions: {
      typeName: 'bygg_ovr', 
      featureNS: 'http://localhost:8080/luma_project'
    }
  }),
  adresspt_draw: new OpenLayers.Control.DrawFeature(adresspt_wfs, OpenLayers.Handler.Point),
  adresspt_drag: new OpenLayers.Control.DragFeature(adresspt_wfs),
  adresspt_delete: new DeleteFeature(adresspt_wfs, {title: 'Delete adress point'}),
  adresspt_click: new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
    url: wmsurl, 
    title: 'Identify features by clicking',
    layers: [adresspt]
  }),
  adresspt_hover: new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
    url: wmsurl, 
    title: 'Identify features by hover',
    layers: [adresspt],
    hover: true,
    //defining a custom format options here
    formatOptions: {
      typeName: 'adresspt', 
      featureNS: 'http://localhost:8080/luma_project'
    }
  })
 };

 for(var i in editControls) {
  map.addControl(editControls[i]);
  editControls[i].events.register("getfeatureinfo", this, showInfo);
 } 

 //Add the layers on the map

 map.addLayers([osm,gphys,gstr,ghyb,gsat,dem,nobase,transportation,bygg_ovr,bygg_ovr_wfs,adresspt,adresspt_wfs]);


 //Add the controls on the map

 map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());
 map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
 map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap());
 map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale($('scale')));
    map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition({element: $('location')}));

    map.zoomToExtent(bounds);


}//End of init()

function showInfo(evt) {
    $('responseText').innerHTML = evt.text;
}//End of showInfo()


function toggleControlEdit(element) {
 for(key in editControls) {
  var control = editControls[key];
  if(element.value == key && element.checked) {
   control.activate();
  } 
  else {
   control.deactivate();
  }
 }
}//End of toogleControlEdit()

// This control has been found here:
// http://www.peterrobins.co.uk/it/oledit.html

DeleteFeature = OpenLayers.Class(OpenLayers.Control, {
 initialize: function(layer, options) {
  OpenLayers.Control.prototype.initialize.apply(this, [options]);
  this.layer = layer;
  this.handler = new OpenLayers.Handler.Feature(
    this, layer, {click: this.clickFeature}
  );
},
clickFeature: function(feature) {
  //if feature doesn't have a fid, destroy it
  if(feature.fid == undefined) {
    this.layer.destroyFeatures([feature]);
  } else {
    feature.state = OpenLayers.State.DELETE;
    this.layer.events.triggerEvent("afterfeaturemodified", {feature: feature});
    feature.renderIntent = "select";
    this.layer.drawFeature(feature);
  }
},
setMap: function(map) {
  this.handler.setMap(map);
  OpenLayers.Control.prototype.setMap.apply(this, arguments);
},
CLASS_NAME: "OpenLayers.Control.DeleteFeature"
})//End of DeleteFeature

Bij voorbaat dank!

5

1 antwoord

Plak je script op http://jslint.com/ en vink aan.

In het begin zal het er kwaadaardig uitzien, maar als je er eenmaal aan gewend bent, kan het je beste vriend zijn.

2
toegevoegd
Als je er nog steeds mee speelt en geen voor de hand liggende fouten ziet, zijn er waarschijnlijk geen dergelijke fouten. Let op globale variabelen/functies. Zie waarschuwingen en zodra u de juiste plaknamen van globalen in het onderstaande invoervak ​​kunt bevestigen.
toegevoegd de auteur Jarrett Meyer, de bron
Nadat je denkt dat je niets slechts ziet in de statische tekst van de programma-uitvoering en runtime-fouten opzoekt. Kijk eerst naar 'console window'. Je vrienden voor verschillende browsers moeten zijn: Firebug-extensie voor Firefox; ingebouwde ontwikkeltools voor Chrome; ingebouwde ontwikkelaarstools voor IE.
toegevoegd de auteur Jarrett Meyer, de bron
@Ferenjito, dat geef ik toe, dat doet het niet. Maar er zijn gewoon te veel fouten in deze JavaScript-code om er een te kiezen. Ik hoop dat stéphane-henriod ze heeft opgelost.
toegevoegd de auteur Jarrett Meyer, de bron
Dank je! Ik heb het geprobeerd maar hij vindt me te veel opmaakfouten (ontbrekend tabblad, onnodige ruimte ...). Zelfs als ik de fouten filter, kan ik de relevante niet vinden. Ik zal het opnieuw controleren, maar als iemand een zeer duidelijke fout in mijn code ziet, kan het veel helpen!
toegevoegd de auteur jtimberman, de bron
dit lijkt niet echt een passend antwoord ...
toegevoegd de auteur Ferenjito, de bron