"Numberoffeatures" in het raster weergeven

Hoe toon ik de cijfers van de cijfers in de kaart met geoext op het raster?

 Ext.onReady(function() {      
      app = new Ext.Viewport({
        layout: "border",
        items: items
      });   

items.push({
    xtype: "grid",
    ref: "capsGrid",//makes the grid available as app.capsGrid
    title: "Available Layers",
    region: "north",
    height: 150,
    viewConfig: {forceFit: true},
    store: new GeoExt.data.WFSCapabilitiesStore({
        url: "http://localhost:8080/geoserver/wfs?request=GetFeature&typename=GisData:sites&version=1.1.1&resultType=hits&filter=(%3CFilter%3E%3CPropertyIsEqualTo%3E%3CPropertyName%3EVendor%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3EvendorTE%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsEqualTo%3E%3C/Filter%3E)",
        protocolOptions: {version: "1.1.1"},
        autoLoad: true
      }),
    columns: [
      {header: "numberOfFeatures", dataIndex: "numberOfFeatures", sortable: true}
    ]
  });

I get xml response in firebug: enter image description here

1

1 antwoord

Nou, er zijn geen componenten om deze klus te klaren, maar ik heb geconstateerd dat ik mijn custom-component kan maken met behulp van het ExtJS-venster en het ExtJS-raster: Het volgende is voorbeeld:

 xmlhttp.open("GET",url,false);
       xmlhttp.send();
       xmlDoc=xmlhttp.responseXML;  
       var t = xmlDoc.getElementsByTagName("FeatureCollection");//for firefox it's "wfs:FeatureCollection"           
       cnt = t[0].getAttribute("numberOfFeatures");

Now this can be used in geoext grid panel with getLengendGraphic request to geoserver. http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/wms/get_legend_graphic/legendgraphic.html

Informatie over het maken van een ExtJS-raster met afbeelding is te vinden op:

http://loianegroner.com/2010/01/how-to-display-an-imagelink-inside-an-ext-js-gridpanels-cell/

0
toegevoegd